Projekce a návrhy zahrad

Zabýváme se vypracováním projektů různých druhů rodinných zahrad. Tradičních, moderních i venkovských, nebo i netradičních zahrad v japonském stylu.

Dále projektujeme účelové zahrady mateřských a základních škol, městské a vesnické parky a návsi.

Rodinné zahrady​

Školní zahrady a parky

 

 

Jak na to?

Před zpracováním proběhne informativní schůzka se zákazníkem. Důkladně projdeme jeho vize a plány, která ověříme v lokálních podmínkách na místě budoucí realizace zahrady.

Výsledkem je první výtvarná část, označována jako studie. Tato forma vykresluje celkové navrhované řešení daného prostoru a ukazuje na různé varianty řešení. Je zpracována grafickou metodou a v barevném provedení. Jedná se o první konkrétní, ne však konečnou variantu řešení. Po konzultaci se zákazníkem lze ještě variantu upravit do konečné fáze.

V poslední fázi se zpracovává konkrétní konečný projekt a rozpočet.

Moderní zahrady

Krajinné zahrady

Co pro nás znamená projekt?

Námi zpracovaný projekt zpravidla obsahuje:

  • navrhované řešení
  • osazovací plán
  • přehled navrhovaného rostlinného sortimentu
  • výkaz výměr a materiálů
  • rozpočet.

Počítačová vizualizace zahrad