Terénní úpravy

Úpravy velkého rozsahu necháváme zpracovat firmou disponující těžkou stavební technikou. Úpravy menšího rozsahu a konečné dorovnání povrchů provádíme pomocí malotraktoru KUBOTA s připojením pasivního i aktivního nářadí.

Příprava půdy

pro založení trávníku nebo výsadbu rostlin

Vrchní vrstva půdy musí být před výsadbou důkladně prokypřená. Pro zlepšení biologických a fyzikálních vlastností půdy doporučujeme zapravit do stávající půdy kompost popř. písek. Kultivaci půdy provádíme rotačním kypřičem – kultivátorem. Pro založení trávníků používáme nářadí nesené za malotraktorem – zakladač trávníku. Stroj během jedné pracovní operace půdu obrátí rozdrobí a urovná. Při ideálních půdních podmínkách stačí poté přímý osev nebo pokládka travních koberců.

Zakládání trávníků a květnatých luk

Nejčastější a nejrozšířenější způsob založení trávníku je osevem. Provádíme také založení trávníku pomocí travních koberců.