Střešní zahrady

Osazujeme převážně extenzivní typy střešních zahrad s výškou substrátu od 5 do 15 cm. Volbu rostlin volíme dle kompozičního uspořádání. Nejčastěji se používají skalkové a trsnaté druhy rostlin. Především z rodu Sedum, Festuca, Thymus, Armeria, Sempervivum atd.

Další možností je osetí střechy seciálně sestavenou travní směsí.