Údržba zahrad a veřejné zeleně

Každá zahrada i každá zeleň potřebuje pro svůj růst a vývoj kvalitní a odborně prováděnou pravidelnou údržbu. Nejenže se rostliny bez kvalitní péče neobejdou, odborná a pravidelná péče zajistí rostlinám a okolí, kde rostliny rostou, vyšší estetickou hodnotu, dobrý zdravotní stav a odolnost vůči nepříznivým vlivům (počasí, choroby a škůdci).

Realizace a údržba zahradyProvádíme údržby založených zahrad a zeleně, kde se rostliny ošetřují pravidelně od výsadby a vedou se k dobrým a vysokým pěstebním hodnotám. U nově založených zahrad se provádí údržba 2× ročně (jaro, podzim) po dobu 2–3 let. Poté již stačí provádět údržbu 1× za rok. První 2 roky po výsadbě jsou pro rostliny a vývoj celé zahrady nejdůležitější, proto je v tomto období vhodné nechat údržbu profedionálům. V dalších letech si zákazník může zvolit způsob, zda si údržbu bude provádět sám nebo si nechá i nadále provádět údržbu naší firmou.

Realizace a údržba zahradyNaší další činností v oblasti údržby je péče o stávající, starší, zanedbanou či přerostlou zeleň a porosty, kde se pravidelná údržba neprováděla a majitel si už s vegetací v takovém stavu neví rady. V těchto případech se většinou volí varianta radikálního zásahu a zmlazení. V následujících letech se potom provádí udržovací péče obvykle 1× do roka.

Při údržbě zeleně je samozřejmostí likvidace, uklid a odvoz rostlinného odpadu.

Mezi naše hlavní činnosti v oblasti údržby zahrad patří:

  • řez okrasných stromů, keřů, růží a pnoucích rostlin
  • řez ovocných stromů a keřů
  • střih živých plotů a stěn
  • kácení dřevin, likvidace ruderálních (zanedbaných) porostů
  • kosení trávníků a luk
  • přihnojování rostlin
  • dosadby rostlin, péče o květiny
  • vertikutace a ošetřování trávníků
  • odplevelování záhonů a výsadeb
  • podzimní úklid zahrad, příprava zahrad na zimní období